Linux är ett operativsystem som lanserades första gången år 1991. Du har säkert sett logotypen som är den välkända pingvinen. Systemet består av fri programvara vilket betyder att användare själva har möjlighet att ändra i programmet. Linux består dock av flera olika varianter och vissa mer fria än andra. Linux kännetecken och speciella egenskaper består just av att det är folket som tillsammans skapar och utvecklar produkten. Själva Linux består av flera komponenter som en central programvara från något som kallas för GNU-projektet, en Linuxkärna och av blandade programvaror från en mängd andra projekt. Tillsammans bildar de något nytt.

Används av superdatorer

De datorer som är snabbare än genomsnittet kallas vanligen för superdatorer. Just dessa datorer använder sig påfallande ofta av operativsystemet Linux. Programmet har gjorts om en mängd gånger och finns därför i många olika varianter. Android som är ett operativsystem som används i telefoner, är ett sådant exempel där Linux gjorts om. När Linux lanserades användes systemet främst på internetservrar. Att det förekom i persondatorer var länge ovanligt. Detta berodde främst på att kontorsprogram som exempelvis Office saknades i datorerna vid denna tidpunkt. Idag finns det Linux-varianter som främst är tänkta att användas just för persondatorer. En anledning var att systemet var svårt att installera.

Projektets grundare

Linux började först som ett projekt och det var Richard M. Stallman som förde ut sin vision. Han föddes år 1983 i New York och är en stark förespråkare för fri programvara. Han trodde verkligen på sitt projekt och sa till och med upp sig från sitt jobb för att satsa helhjärtat på Linux. Sedan starten har mycket hänt. Från början var det enskilda programmerare som Stallman själv som möjliggjorde projektet. Idag ingår också en hel del stora företag i utvecklingen av denna fria programkod. IBM och Hewlett-Packard är bara två av de stora företagen som använder sig av Linux och som satsar på att utveckla produkten.

4 september, 2018